Wolontariat europejski - Sopocka Szkoła Wyższa
16154
page-template-default,page,page-id-16154,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Wolontariat europejski

Sopocka Szkoła Wyższa umożliwia swoim studentom wyjazd na Wolontariat Europejski. Jest to Akcja 2 programu Unii Europejskiej “Młodzież w działaniu”. Organizacją partnerską w tym projekcie jest BBJ Corvus GmbH w Berlinie. Od 2004 roku wspólnie pracujemy na projektem “Mutter-Kinder-Wohnprojekt”. Już kilkanaście osób z SSW spędziło w Berlinie rok, zdobywając nowe kompetencje.

 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.corvus.bbj.de

 

Misja Wolontariatu Europejskiego

“Współpraca organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, aby uczyć się od siebie nawzajem przez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej”

 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 – 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy.

 

Kto może zostać wolontariuszem EVS?

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest szansą dla każdego młodego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. Każdy może zostać wolontariuszem.

 

Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musi znać żadnego języka obcego na określonym poziomie (o ile nie wymaga tego Organizacja Goszcząca – gospodarz projektu) i Organizacja Wysyłająca, która przeprowadza rekrutację. Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja, wiek i obywatelstwo jednego z Krajów Programu (lub – dla wolontariuszy spoza Krajów Programu – posiadanie karty czasowego/stałego pobytu).

 

Od wolontariusza EVS nikt nie ma prawa pobierać żadnej opłaty za jego udział w projekcie!

 

Młody człowiek może uczestniczyć w projekcie EVS tylko jeden raz. Wyjątek stanowią projekty krótkoterminowe – po zrealizowaniu projektu krótkoterminowego możliwy jest udział w projekcie długoterminowym.

 

Korzyści dla wolontariusza

Rozwój osobisty:

 • Lepsze poznanie siebie i innych
 • Wyzwanie
 • Nowe kontakty i przyjaźnie
 • Pomoc ludziom w potrzebie

 

Nowa wiedza:

 • Nauka/doskonalenie języka obcego
 • Nowe pomysły i zainteresowania
 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętności praktyczne
 • Doświadczenie
 • Edukacja międzykulturowa

 

Co wolontariusz ma zapewnione?

Szkolenia:

 • szkolenie przygotowawcze (przed wyjazdem za granicę)
 • szkolenie wprowadzające (wkrótce po przyjeździe do kraju goszczącego)
 • spotkanie pośrednie (ewaluacyjne) w połowie trwania projektu
 • spotkanie ewaluacyjne po zakończeniu projektu
 • kursy i szkolenia przed i w czasie trwania projektu (kurs językowy, kursy praktyczne, …)

 

Pokrycie wszystkich kosztów pobytu:

 • ubezpieczenie
 • koszty podróży
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • kieszonkowe

 

Inne:

 • pomoc merytoryczną i wsparcie ze strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora)
 • możliwości kontynuacji działań o charakterze międzynarodowym (np. wymiany międzynarodowe)
 • certyfikat z Komisji Europejskiej zaświadczający o udziale w Programie Wspólnotowym Młodzież w Działaniu – Wolontariat Europejski EVS

 

Więcej informacji mozna uzyskać tutaj

 

Kontakt:

Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
tel. 502-639-272 e-mail: dkiwz@ssw.sopot.pl

 

Kierownik
mgr Danuta Szymerkowska Kubik
e-mail: dkubik@ssw.sopot.pl