Wzornictwo- studia I stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia,
29869
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-29869,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Wzornictwo – studia I stopnia

Studia I stopnia – Wzornictwo

► Profil kształcenia – praktyczny

► Tytuł zawodowy –  licencjat

► Forma studiów: stacjonarne /niestacjonarne (8 semestrów).

Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele w terminach określonych organizacją danego roku akademickiego

Termin przesyłania portfolia:   10 lipiec 2020 r.

 

Czym jest wzornictwo?

 

Kierunek wzornictwo na studiach pierwszego stopnia to kierunek o profilu praktycznym, będącym połączeniem wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej. Ma on charakter interdyscyplinarny, stanowiący integralną część architektury i znacząco wpływając na jej wyraz. Projektowany kierunek odpowiada programowo potrzebie przygotowania absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w czterech uzupełniających się zakresach: PRODUKT, MEBEL, OPAKOWANIA i MOBILNOŚĆ.

 

Co wyróżnia wzornictwo w SSW?

 

 • szeroka oferta dydaktyczna w zakresie wzornictwa – kierunkowe bloki projektowe.Celem szczegółowym kształcenia na kierunku wzornictwo jest przygotowanie absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w dwóch z czterech uzupełniających się zakresach:

 

       Design 1 (D1) – Produkt,

       Design 2 (D2) – Mebel,

       Design 3 (D3) – Opakowania,

       Design 4 (D4) – Mobilność

 

 • wykorzystywanie podczas nauki nowoczesnych technologii będących uzupełnieniem  tradycyjnego projektowania produktów

 

 • wyposażenie absolwenta w umiejętność praktycznego podejścia do projektowania, uzupełnionego umiejętnością kreacji plastycznej

 

 • przekazanie absolwentowi niezbędnej wiedzy o projektowaniu i wiedzy ogólnej oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa

 

 • wykorzystanie wielowiekowej tradycji Pomorza w budowaniu obiektów pływających oraz ich wyposażenia (kształtowanie form użytkowych obiektów pływających oraz dbanie o odpowiednie ich wyposażenie np. mebel). Pomorze to także region z tradycją w w tworzeniu opakowań  regionalnym, jak np. interpretacja wzorów kaszubskich na różnych nośnikach opakowań.

 

 • kadrą akademicką tworzą praktycy i wykładowcy z wieloletnim doświadczenie

 

 • bogato wyposażone pracownie, w tym: 3 laboratoria komputerowe (programy: Autodesk Autocad, Autodesk 3DsMax, Adobe Design Suite CS6, Open Office, MS Office, Google Sketchup, V-Ray, McNeel Rhinoceros 3D, Graphisoft ArchiCad, Lumion); pracownia prototypowania 3D; pracownia nowych mediów, wyposażona w sprzęt i akcesoria do fotografiki oraz nagrywania i obróbki materiału audio-wideo

Bloki projektowe

Na pierwszym roku studiów studenci poznają podstawy projektowania: produktu, mebla i opakowań.
Na tej bazie, od drugiego roku studiów, realizują projektowanie kierunkowe opisane w blokach D1, D2, D3, D4. Studenci dokonują wyboru jednego bloku z pośród bloków: D1, D2, D3 i obowiązkowo realizują blok D4.

 

Design 1 (D1) – Produkt

 

Blok D1 stanowi komplet następujących po sobie projektów uszeregowanych skalą trudności od zabawy formą po wyspecjalizowaną funkcję produktu. Student ma możliwość wpływu na tematykę projektów. D1 posiada szeroki zakres oddziaływania.
Obejmuje projekty opraw oświetleniowych, obiektów i systemów świetlnych występujących w silnym związku z regionalnym przemysłem oświetleniowym, projekty produktów i rozwiązań na rynek turystyki zdrowotnej, projekty sprzętu rekreacyjnego, sprzętu ratowniczego i morskiego oraz innych typów projektów jak np. projekty sprzętu AGD i RTV; projekty małej architektury jak wiaty, przystanki, kosze; projekty sprzętu rehabilitacyjnego; projekty prospołeczne w kontekście coraz to większej grupy seniorów w naszym społeczeństwie, oraz inne projekty specjalistyczne.
Projektowanie w bloku D1 wspierane jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:

 •  Projektowanie produktu – podstawy
 • Oświetlenie – technologia w zakresie barwy i temperatury światła, emisji światła,
 • Metaloznawstwo- techniki i technologie,
 • Beton i tworzywa sztuczne,
 • Makietowanie / Modelowanie – techniki warsztatowe,
 • Wytrzymałość materiałów

 

Design 2 (D2) – Mebel

 

Blok D2 stanowi metodycznie opracowaną strategię rozwoju umiejętności projektowych z dziedziny projektowania mebli w kolejnych trzech latach studiów.

Na szczególną uwagę zasługuje wnikliwe opracowanie detalu mebla i dostosowanie projektu do możliwości wdrożeniowych produktu. W programie realizowane są również elementy meblowe specyficzne dla obiektów pływających jako dodatkowa wartość wspierania polityki rozwoju regionalnego. Region Pomorza ma również długowiekowe tradycje projektowania mebli. W ostatnich dekadach tradycje te są obecne w postaci wielu mniejszych podmiotów projektujących i realizujących produkty meblarskie.

Projektowanie w bloku D2 wspierany jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:

 • Projektowanie mebla – podstawy
 • Mebel – techniki i technologie – podstawy (w tym dot. drewna),
 • Metaloznawstwo – techniki i technologie,
 • Wytrzymałość materiałów,
 • Makietowanie / Modelowanie – techniki warsztatowe.

 

Design 3 (D3) – Opakowania

 

Blok D3 zaspakaja potrzeby szybko zmieniającego się wzornictwa w zakresie szerokiego spektrum opakowań. Przyjęty program D3 pozwala na zapoznanie się ze specyfiką podstawowych odmian opakowań. Na poszczególnych semestrach realizowane są projekty z zakresu opakowań papierowych, opakowań strukturalnych z tworzyw sztucznych, opakowań szklanych oraz opakowań ekologicznych.
Opakowania stanowią znaczący procent segmentu zapotrzebowania rynku na design, a wśród nich można wyróżnić sporą grupę opakowań o charakterze regionalnym, jak np. interpretacja wzorów kaszubskich na różnych nośnikach opakowań. Firmy zajmujące się wytwarzaniem form rozdmuchowych i projektami opakowań strukturalnych w regionie to LonzaPet, Petbottle.Projektowanie w bloku D3 wspierany jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:

 • Papier – techniki i technologie
 • Opakowania – ekotechnologie

 

Design 4 (D4) – Mobilność

 

Blok D4 jest szeroką ofertą projektową w zakresie projektowania środków transportu, które obejmują transport wodny i lądowy. Program tego modułu został tak zaplanowany aby zapoznać studenta ze specyfiką projektowania pojazdów poruszanych siłą mięśni, samochodów osobowych, transportu ciężkiego oraz obiektów pływających. Region Pomorza ma oczywiste tradycje projektowania jednostek pływających. W ostatnich dekadach tradycje te transformują się z wielkich stoczni do mniejszych firm produkujących jachty, statki i obiekty nawodne. Koncepcja kształcenia wpisuje się w potrzeby kształcenia specjalistów projektantów w zakresie projektowania form oraz wyposażenia jachtów i innych form jednostek pływających.

Projektowanie w bloku D4 wspierane jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:
Specyfika mobilności wodnej / lądowej

WZORNICTWO to kierunek przyszłości  będący połączeniem wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej

Opinia eksperta

Magdalena Berlińska

dr sztuki w dyscyplinie sztuk projektowych

wykładowca, designer, ekspert w dziedzinie wzornictwa form przemysłowych

Design jet prężnie rozwijającą się dziedziną integralnie związaną z przemysłem. W dobie coraz to większych wymagań użytkowników i szybko zachodzących zmian technologicznych stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na ich zadowolenie. Wzornictwo obejmuje szeroki obszar działań projektowych, od mebla, produktu, mobilności po opakowania, łącząc ze sobą potrzeby funkcjonalne i estetyczne, jak również dbałość o ochronę środowiska.Zrównoważony i odpowiedzialny design jest drogą do dobrej przyszłości, którą razem tworzymy.

Sylwetka absolwenta i wybrane miejsca zatrudnienia

 

Absolwent studiów I stopnia, kierunku wzornictwo jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach II stopnia oraz do podjęcia działalności zawodowej w określonych poniżej jednostkach i instytucjach:

 •  samodzielna praktyka zawodowa – studio, biuro projektowe, studio wystawiennicze, zakresy: małe formy wzornicze, galanteria, mebel, produkt, środki transportu i komunikacji, design eksperymentalny, design regionalny, grafika prezentacyjna itp.
 • firma projektowa w zakresie wzornictwa przemysłowego – stanowisko projektanta / designer
 • agencja reklamowa- stanowisko projektanta / designera
 • firma produkcyjna np. mebla, sprzętu itp. – stanowisko projektanta / designera
 • wystawiennictwo- firma wystawiennicza, targi – stanowisko projektanta / designera
 • studio realizacyjne, prototypownia, firma wytwórcza (detal, mebel, kolekcja),
 • pełnienie kierowniczej roli w instytucjach projektowych, jednostkach administracji samorządowej (gmina, miasto, powiat, województwo), jednostkach kultury, doradztwo i konsultacje w projektach wzorniczych, projektach małej architektury,
 • firmy i studia projektujące / produkujące obiekty pływające (jachty, statki, formy
  zamieszkiwania na wodzie, itp.)
 • firmy i studia projektujące / produkujące pojazdy w Polsce i w Europie.
nazwa kierunkuWzornictwo
poziom studiówstudia I stopnia
tryb studiówstudia stacjonarne i niestacjonarne
uzyskany tytuł zawodowylicencjat
czas trwania studiów8 semestrów
Stacjonarne i niestacjonarne:

700 PLN   660 PLN miesięcznie / I i II semestr     PROMOCJA DO 15.07.2020

Aplikuj już dzisiaj!