Zapisy na staże architektoniczne - Sopocka Szkoła Wyższa
36008
post-template-default,single,single-post,postid-36008,single-format-standard,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Zapisy na staże architektoniczne

Zapisy na staże architektoniczne

Pragniemy ogłosić, iż z dniem 11.05.20r. wystartują oficjalne zapisy na studenckie staże zawodowe, realizowane i finansowane w ramach projektu unijnego „Kompleksowy Rozwój Uczelni SSW na Kierunkach Kreatywnych”. Projekt, który zakłada organizację 40 staży 3-miesięcznych (504h) oraz 6-miesięcznych (1008h), potrwa do czerwca 2023 roku.

O staż mogą ubiegać się studenci obecnego 4 i 6 semestru z następujących kierunków: Architektura (stacj. + niestacj., łącznie 24 miejsca), Architektura wnętrz (stacj., łącznie 10 miejsc), Architektura krajobrazu (stacj., łącznie 6 miejsc).

W przypadku mniejszego zainteresowania stażami 6-miesięcznymi i powstałymi w ten sposób oszczędnościami projektowymi Sopocka Szkoła Wyższa dopuszcza możliwość zwiększenia na późniejszym etapie liczby dostępnych miejsc w ramach danej grupy lub rozszerzenia grup docelowych (np. o studentów niestacjonarnych AW i AK).

Na chwilę obecną zapisy realizowane będą w 3 turach, w następujących terminach:

11.05. – 15.05. – dla studentów 6 semestru

18.05. – 22.05. – dla studentów 4 semestru

25.05. – 29.05. – nabór uzupełniający

O kolejnych terminach naboru będziemy informować Państwa na bieżąco w zależności od przebiegu rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie:

– skanu wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego (do pobrania ze strony https://www.ssw-sopot.pl/ssw-kompleksowy-rozwoj-uczelni/ lub bezpośrednio z Biura Projektu)

CV w wersji edytowalnej + pdf

listy przykładowych firm, w których kandydat chciałby realizować staż

na adres dszubska@ssw.sopot.pl, w terminie rekrutacji wskazanym dla danej grupy docelowej. Formularz (w zaklejonej i zaadresowanej kopercie) można również dostarczyć osobiście do „wrzutni” znajdującej się w przedsionku SSW. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, rozpatrywane będą w ramach naboru uzupełniającego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w momencie przedkładania skanu formularza nie jest konieczne posiadanie na nim pieczątki z dziekanatu – status studenta zostanie zweryfikowany przez pracowników Biura Projektu. Prosimy o zachowanie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie / doniesienie ich do SSW ich w najszybszym możliwym terminie.

Rozpoczęcie pierwszych staży planowane jest od czerwca / lipca 2020r.. Co do zasady realizowane będą one w pełnym wymiarze 5 dni / 40h w tygodniu, w szczególnych przypadkach umożliwiamy realizację stażu w mniejszym wymiarze godzinowym, jednakże w skali miesiąca stażysta musi zrealizować co najmniej 120h stażu, a w tygodniu nie mniej niż 20h (uśredniając 120h / 4 tygodnie, w tygodniu powinno się zrealizować ok. 30h stażu).

Studentom zakwalifikowanym na staż zapewniamy:

atrakcyjne stypendium stażowe (ok. 2090,00zł netto za każde 160h zrealizowanego stażu) + opłacone składki

– możliwość skorzystania z refundacji kosztu biletu miesięcznego (max. 100,00zł / msc.)

– badania lekarskie + ubezpieczenie NNW na okres trwania stażu

– pomoc w poszukiwaniu pracodawcy

W przypadku pytań dot. programu stażowego prosimy o kontakt z Biurem Projektów:

Dorota Szubska, dszubska@ssw.sopot.pl, kom. 504 403 545

 

Moduł stażowy realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowy rozwój Uczelni na kierunkach kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.