Studia Podyplomowe - Nowość: Zarządzanie Personelem
17276
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17276,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Zarządzanie Personelem – Nowość

Cele studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno jako wartością (tzw. twardy HR – obszar kadrowo-płacowy), jak i ludźmi jako partnerem (tzw. miękki HR). Profil studiów uwzględnia takie obszary polityki personalnej jak: budowa strategii personalnej przedsiębiorstwa, proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, proces zatrudniania i adaptacji, obsługa kadrowo-płacowa pracowników, rozwój pracowników, zarządzanie efektywnością i motywowanie pracowników. Ponadto uczestnicy studiów nabędą praktyczną umiejętność prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych.

workplace-1245776_1920
Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w obszarze personalnym oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Zapraszamy na studia osoby zajmujące się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Magdalena Redlin – Kierownik studiów

Posiada 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Na obecnym stanowisku – Kierownik Działu Personalnego w BEST SA. od marca 2008 roku. Wcześniej pełniła funkcje kierownicze w obszarze ZZL w organizacjach z branży finansowej. Odpowiedzialna m.in. za kształtowanie polityki zatrudnienia, wynagradzania i świadczeń pracowniczych, controlling personalny. Tworzy systemy motywacyjne w tym powiązane z systemem ocen okresowych i strategiczną kartą wyników. Tworzy i rozwija program Work Life Balance  Buduje programy zwiększające zaangażowanie pracowników oparte na technikach grywalizacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomii. Ukończyła na Politechnice Gdańskiej podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Certyfikowany Compensation and Benefits Manager (CCBP), ekspert w obszarze kadrowo-płacowym.

Program studiów
 1. Prawo pracy (20 godz.)
  • Źródła prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy)
  • Nawiązanie stosunku pracy
  • Zmiany warunków zatrudnienia
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę
  • Odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy, za powierzone mienie
  • Czas pracy
  • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
  • Urlopy pracownicze
  • Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych (niepełnosprawni, młodociani)
  • Porządek i dyscyplina pracy (nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe)
  • Praca na wybranych kazusach
 2. Dokumentacja personalna (10 godz.)
  • Dokumenty niezbędne do podjęcia pracy
  • Prowadzenie akt osobowych
  • Ochrona danych osobowych
  • Ewidencjonowanie obecności i nieobecności pracownika
 3. Zatrudnianie cudzoziemców (4 godz.)
  • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem cudzoziemców
  • Zasady wydawania zezwoleń na pracę
  • Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie Polski
 4. Dokumentacja płacowa (10 godz.)
 • Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie naliczania wynagrodzeń i jej ewidencja
 • Karty wynagrodzeń
 • Kara podatkowa
 • Karta ewidencji czasu pracy
 1. Naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy-  warsztaty (32 godz.)
  • Wynagrodzenia i świadczenia za czas nieobecności pracownika w pracy
  • Zasiłki z ZUS i ich rozliczanie
 2. Świadczenia pracownicze (4 godz.)
  • Rozliczanie podróży służbowych (podróże krajowe i zagraniczne)
  • Ryczałty za używanie samochodu (prywatnego, służbowego)
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 3. Zagadnienia obowiązkowych wpłat i dofinansowanie z PFRON (3 godz.)
 4. Naliczanie wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych (10 godz.)
  • Umowa zlecenie
  • Umowa o dzieło
  • Kontrakt menedżerski
  • Umowa o współpracy
  • Zasady podlegania ubezpieczeniom
  • Obowiązki podatkowe w rozliczaniu umów cywilnoprawnych
 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (16 godz.)
  • Ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek
  • Składki na FP i FGŚP
  • Rodzaje zasiłków
  • Obowiązki płatnika składek
 6. Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (10 godz.)
  • Podstawy opodatkowania
  • Obowiązki płatnika
  • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (6 godz.)
  • Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP
  • Wymogi BHP przy pacy w pomieszczeniach biurowych przy monitorze ekranowym
 8. Zasady pracy w programie PŁATNIK  – warsztaty  (12 godz.) .
 9. Dobór pracowników (6 godz.)
  • Opisy stanowisk pracy
  • Formułowanie treści ogłoszeń o pracę
  • Selekcja i rekrutacji kandydatów do pracy
 10. Szkolenia pracownicze (6 godz.)
  • Adaptacja – wdrożenie nowych pracowników
  • Szkolenia rozwojowe
 11. Zarządzanie przez cele (6 godz.) .
  • Strategiczna karta wyników – BBSC
  • Ustalenie i kaskadowanie celów dla pracowników – metoda SMART
  • System ocen okresowych wspierający realizację strategicznych celów
  • Prowadzenie rozmów oceniających
 12. Motywowanie pracowników (4 godz.)
  • Programy płacowe i pozapłacowe dla pracowników
  • Work life balance
  • Grywalizacja
 13. Zarządzanie efektywnością pracowników (2 godz.)
  • Budowa programów naprawczych
 14. Budowa systemu wynagradzania (6 godz.) .
  • Wartościowanie stanowisk pracy
  • Budowa siatki płac
  • Od motywacji do nagrody – budowa systemów premiowych
 15. Komunikacja w organizacji  (8 godz)

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Razem:  175 godzin

Opłata semestralna – 1800 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 315 PLN


Opłata rekrutacyjna – 100 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
ibednarska@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80