rekrutacja - studia II stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
16110
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16110,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Warunki rekrutacji: Studia drugiego stopnia

Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Terminy rekrutacji:

na semestr zimowy: 01.04. – 30.09.

na semestr letni: 01.12. – 15.03.

Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej na kierunki Architektura i Architektura Wnętrz: 28.05.2020 r.

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (rozpoczyna się w październiku) i drugiego, letniego (rozpoczyna się w drugiej połowie lutego).

Warunki rekrutacyjne na kierunki Finanse i rachunkowość / Finanse i Rachunkowość ACCA II stopnia
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

O przyjęcie na studia II stopnia decyduje kolejność zgłoszeń i mogą się o nie ubiegać absolwenci studiów wyższych.

 

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

kserokopię dyplomu i suplementu studiów wyższych (oryginał do wglądu, do czasu otrzymania dokumentu można dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów) – w przypadku aplikowania na studia II stopnia,
2 fotografie o wymogach zdjęcia do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm),
komplet dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z rekrutacji online lub pobranych poniżej (po 2 egzemplarze),
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej85 zł, tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata, konto bankowe: 66 150017061217000293250000.

PROMOCJA: do 30.04.2020 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł 0 zł! (promocja nie dot. opłaty rekrutacyjnej za przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych do pobrania:

– ankieta osobowa pobierz tu
– umowa o studiowanie pobierz tu
– załącznik nr 1 pobierz tu
– preferowany moduł dyplomowania – pobierz tu

 

Komplet dokumentów można złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni. Potwierdzenie oryginałów dokumentów oraz danych osobowych kandydata powinno się odbyć do dnia inauguracji roku akademickiego.

Warunki rekrutacyjne na kierunek Architektura / Architektura wnętrz II stopnia
(studia stacjonarne, stacjonarno-weekendowe i niestacjonarne)

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów studiów wyższych:

 

  • Kierunek Architektura II stopień: absolwenci kierunku studiów Architektura lub Architektura i Urbanistyka posiadający tytuł zawodowy inżyniera architekta – w tym wypadku kandydaci są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  • Kierunek Architektura Wnętrz II stopień: aplikować mogą absolwenci kierunków Architektura wnętrz, Architektura, Architektura krajobrazu, Wzornictwo – w tym wypadku kandydaci są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dopuszcza się możliwość studiowania absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione powyżej, jednak w programach tych kierunków winno być kształcenie w zakresie projektowania i sztuk plastycznych – w tym przypadku kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej i o przyjęciu na studia decyduje pozytywne przejście rozmowy.

 

Od kandydata na studia II stopnia na kierunek Architektura wnętrz oczekuje się posiadania następujących kompetencji: opracowywania projektów z zakresu architektury wnętrz o niedużym stopniu złożoności, realizowania nieskomplikowanych projektów form użytkowych (indywidualnych i zespołowych), znajomości języka obcego na poziomie B2 oraz wiedzy i umiejętności z przedmiotów historii sztuki, historii architektury, sztuk plastycznych, rysunku technicznego i odręcznego, grafiki inżynierskiej.

 

 

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

kserokopię dyplomu i suplementu studiów wyższych (oryginał do wglądu, do czasu otrzymania dokumentu można dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów) – w przypadku aplikowania na studia II stopnia,
2 fotografie o wymogach zdjęcia do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm),
– w przypadku przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej należy również dostarczyć list motywacyjny i płytę CD z nagranym portfolio (szczegóły poniżej),
komplet dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z rekrutacji online lub pobranych poniżej (po dwa egzemplarze),
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej150 zł, tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata, konto bankowe: 66 150017061217000293250000.

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych do pobrania:

– ankieta osobowa pobierz tu
– umowa o studiowanie pobierz tu
– załącznik nr 1 pobierz tu
– preferowany moduł dyplomowania – pobierz tu

 

Komplet dokumentów można złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni. Potwierdzenie oryginałów dokumentów oraz danych osobowych kandydata powinno się odbyć do dnia inauguracji roku akademickiego.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej na kierunki Architektura i Architektura wnętrz: 28.05.2020 r.

 

Podstawą przyjęcia kandydata na studia II stopnia jest sprawdzian kwalifikacyjny składający się z rozmowy z komisją rekrutacyjną na podstawie listu motywacyjnego oraz dokumentacji dorobku artystycznego i/lub projektowego (w oryginałach i nagranej na płytę CD). Elementy te są niezbędne do dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w kontekście problematyki dotyczącej wybranego kierunku. W trakcie rozmowy kandydat prezentuje portfolio zawierające wykonane osobiście prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, projektowania wzornictwa, grafiki lub dowolnej działalności twórczej związanej z kształtowaniem przestrzeni. W portfolio powinna być również przedstawiona praca dyplomowa z poprzednio ukończonych studiów związanych z kierunkiem.

 

Sprawdzian kwalifikacji ma na celu poznanie i ocenę zainteresowań twórczych kandydata pod kątem znajomości problemów związanych z dyscypliną sztuki użytkowej. Kandydat powinien wykazywać wiedzę, umiejętności i wolę kształcenia oraz rozwoju w dziedzinie architektury wnętrz i form stosowanych. O rozstrzygnięciu rozmowy kwalifikacyjnej może zadecydować wykonanie zadania rysunkowego.

 

Bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przynosi oryginał portfolio zawierającego pracę dyplomową z I stopnia oraz dorobkiem artystycznym i/lub projektowym.

 

Harmonogram:
25.05.2020.ostateczny termin donoszenia listu motywacyjnego i płyty CD
z nagranymi pracami
28.05.2020rozmowa kwalifikacyjna
29.05.2020wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (kandydaci otrzymują drogą mailową)

 

Ułatwienia dla kandydatów i studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi i długotrwałe chorymi: link

Aplikuj już dzisiaj!