Warunki rekrutacji: Studia drugiego stopnia - Sopocka Szkoła Wyższa
16110
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16110,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Warunki rekrutacji: Studia drugiego stopnia

Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Terminy rekrutacji:

na semestr zimowy: 01.04. – 30.09.

na semestr letni: 01.12. – 15.03.

 

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) przeprowadza rekrutację dwa razy w każdym roku akademickim.

 

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku (kalendarzowego). Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (październik-pierwsza połowa lutego) i drugiego, letniego (druga połowa lutego-czerwiec, wakacje, wrzesień).

Rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na kierunki: Finanse i Rachunkowość, Finanse i Rachunkowość ACCA, oraz Architekturę (dawniej Architektura i Urbanistyka).

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dokumenty rekrutacyjne:

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

– kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów 1 stopnia wraz z suplementem dyplomu ( oryginały do
wglądu)
– kserokopia dowodu osobistego ( oryginał do wglądu)
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 100zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko,
konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

Umowa o studiowanie SSW (pobierz w dwóch egzemplarzach)

Zał. 1. Regulamin płatności (pobierz w dwóch egzemplarzach)

Zał. 2. Deklaracja wyboru kierunku i płatności (pobierz w dwóch egzemplarzach)
Ankieta osobowa (pobierz w jednym egzemplarzu)

ARCHITEKTURA (studia stacjonarne od pn-pt i stacjonarne weekendowe sb-nd)

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej ubiegać się mogą:

 

I Absolwenci kierunku studiów Architektura lub Architektura i Urbanistyka posiadający tytuł zawodowy inżyniera architekta:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

– kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów 1 stopnia wraz z suplementem dyplomu (oryginały do
wglądu)
– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 100zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko,
konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

Umowa o studiowanie SSW (pobierz w dwóch egzemplarzach)
Zał. 1. Regulamin płatności (pobierz w dwóch egzemplarzach)
Zał. 2. Deklaracja wyboru kierunku i płatności (pobierz w dwóch egzemplarzach)

Ankieta osobowa (pobierz w jednym egzemplarzu)

 

 

II Absolwenci innych kierunków inżynierskich związanych z architekturą i budownictwem, pod warunkiem, że program kształcenia ukończonych studiów odpowiada przynajmniej w 60% standardom kształcenia określonym dla studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury).

Kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia kształcenia na I stopniu studiów na kierunku Architektura w celu zrealizowania wymogów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury oraz  Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE  z dnia 7 września 2005 r. i 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Po uzupełnieniu kształcenia i uzyskaniu tytułu zawodowego inżynier architekt, po ukończonych studiach I stopnia na kierunku Architektura kandydat może podjąć na tym kierunku studia magisterskie II stopnia.

Aplikuj już dzisiaj!