rekrutacja - studia II stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
rekrutacja - studia II stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
16110
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16110,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Warunki rekrutacji: Studia drugiego stopnia

Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Terminy rekrutacji:

na semestr zimowy: 01.04. – 30.09. (wszystkie kierunki)

na semestr letni: 01.12. – 30.03.  (architektura wnętrz – II stopień)

 

Terminy rozmowy kwalifikacyjnej na kierunki Architektura I stopnia, Architektura Wnętrz I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020:
I termin: 30.05.2019 r.
II termin: 11.07.2019 r.

 

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) przeprowadza rekrutację dwa razy w każdym roku akademickim.

 

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku (kalendarzowego). Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (październik-pierwsza połowa lutego) i drugiego, letniego (druga połowa lutego-czerwiec, wakacje, wrzesień).

Rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na kierunki: Finanse i Rachunkowość, Finanse i Rachunkowość ACCA, Architekturę Wnętrz oraz Architekturę (dawniej Architektura i Urbanistyka).

ARCHITEKTURA WNĘTRZ (studia stacjonarne i niestacjonarne) – NOWOŚĆ!

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunkach: architektura wnętrz, architektura, architektura krajobrazu, wzornictwo. Dopuszcza się możliwość studiowania absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione powyżej, jednak w programach tych kierunków winno być kształcenie w zakresie projektowania i sztuk plastycznych. Od kandydata na studia II stopnia na kierunek architektura wnętrz oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

  • opracowywanie projektów z zakresu architektury wnętrz o niedużym stopniu złożoności,
  • realizowanie nieskomplikowanych projektów form użytkowych (indywidualnych i zespołowych),
  • wiedza i umiejętności z przedmiotów: historia sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, rysunek techniczny i odręczny, grafika inżynierska
  • znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem dyplomu (oryginały do wglądu) – w przypadku, gdy Uczelnia jeszcze nie wyrobiła dyplomu, można przynieść zaświadczenie o ukończonych studiach, a po otrzymaniu dyplomu, niezwłocznie go donieść
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dla Kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej: dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 150zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000),
– dla Kandydatów zwolnionych z rozmowy kwalifikacyjnej: – dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000) – PROMOCJA DO 30.06.2019 opłata rekrutacyjna 0 zł!

 

Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne:

– ankieta osobowa (pobierz 1x) pobierz tu
– umowa o studiowanie (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu
– załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu

Kandydaci na kierunek Architektura Wnętrz II stopnia muszą złożyć również list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury uzasadniający wybór kierunku oraz płytę CD z nagraną pracą dyplomową z I stopnia oraz dorobkiem artystycznym.
Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.

 

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia kandydata na studia jest sprawdzian kwalifikacyjny składający się z listu motywacyjnego, dokumentacji dorobku artystycznego i/lub projektowego i rozmowy kwalifikacyjnej.

List motywacyjny wraz z dokumentacją dorobku artystycznego i/lub projektowego zawiera materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów II stopnia na wybranym kierunku

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w kontekście problematyki dotyczącej wybranego kierunku W trakcie rozmowy kandydat prezentuje portfolio zawierające wykonane osobiście prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, projektowania wzornictwa, grafiki lub dowolnej działalności twórczej związanej z kształtowaniem przestrzeni. W portfolio powinna być również przedstawiona praca dyplomowa z poprzednio ukończonych studiów, związanych z kierunkiem.

Sprawdzian kwalifikacji ma na celu poznanie i ocenę zainteresowań twórczych kandydata, pod kątem znajomości problemów związanych z dyscypliną sztuki użytkowej. Kandydat powinien wykazywać wiedzę, umiejętności i wolę kształcenia oraz rozwoju w dziedzinie architektury wnętrz i form stosowanych.

ARCHITEKTURA (studia stacjonarne od pn-pt i stacjonarne weekendowe sb-nd)

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej ubiegać się mogą:

 

I Absolwenci kierunku studiów Architektura lub Architektura i Urbanistyka posiadający tytuł zawodowy inżyniera architekta:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem dyplomu (oryginały do wglądu) – w przypadku, gdy Uczelnia jeszcze nie wyrobiła dyplomu, można przynieść zaświadczenie o ukończonych studiach, a po otrzymaniu dyplomu, niezwłocznie go donieść
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000) – PROMOCJA DO 30.06.2019 opłata rekrutacyjna 0 zł!

 

Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne:

– ankieta osobowa (pobierz 1x) pobierz tu
– umowa o studiowanie (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu
– załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.

 

 

II Absolwenci innych kierunków inżynierskich związanych z architekturą i budownictwem, pod warunkiem, że program kształcenia ukończonych studiów odpowiada przynajmniej w 60% standardom kształcenia określonym dla studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury).

Kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia kształcenia na I stopniu studiów na kierunku Architektura w celu zrealizowania wymogów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury oraz  Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE  z dnia 7 września 2005 r. i 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Po uzupełnieniu kształcenia i uzyskaniu tytułu zawodowego inżynier architekt, po ukończonych studiach I stopnia na kierunku Architektura kandydat może podjąć na tym kierunku studia magisterskie II stopnia.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dokumenty rekrutacyjne:

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem dyplomu ( oryginały do wglądu) – w przypadku, gdy Uczelnia jeszcze nie wyrobiła dyplomu, można przynieść zaświadczenie o ukończonych studiach, a po otrzymaniu dyplomu, niezwłocznie go donieść
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000) – PROMOCJA DO 30.06.2019 opłata rekrutacyjna 0 zł!

 

Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne:

– ankieta osobowa (pobierz 1x) pobierz tu
– umowa o studiowanie (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu
– załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu

 

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.

 

 

Ułatwienia dla kandydatów i studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi i długotrwałe chorymi: link

Aplikuj już dzisiaj!